Landschapsbeheer M.A. Oosthoek

In 2007 zijn wij i.o.v. Staatsbosbeheer gestart met begrazingswerk in het Balijbos te Zoetermeer. Sinds die tijd zijn er meerdere opdrachtgevers bij gekomen. Wij doen dit in nauwe samenwerking met Sjraar van Beek, ecoloog, van De Wassum landschapsbeheer in Venlo. In het Balijbos zijn wij in 2007 gestart met een trekkende kudde. Deels gehoed en deels in flexibele afzetting. De kudde zal variërend 2 tot 4 keer per jaar de terreinen bezoeken al naar gelang de behoefte aan intensiteit van beheer. Het rondtrekken van een kudde langs een aantal natuurgebieden is vrij uniek in dit land en wordt door ecologen als zeer waardevol gekenschetst.

Het natuurbeeld dat verwacht kan worden wordt uiteraard bepaald door de feitelijke aansturing van de kudde door de herder. Voormalige gazons kunnen daarbij een stadsbeeld houden met niet al te lang gras en door het publiek minder belopen locaties kunnen ruiger blijven. Door de trek van de kudde zijn er vele rustperiodes in de begrazing en is er volop tijd voor bloei en zaadzetting. Ruigtes worden beteugeld maar verdwijnen niet helemaal. In de winter vormen zij een ideale overwinterings plek voor tal van vlinders en insecten.

Daar waar bos voorkomt grazen schapen mooie zomen. Er ontstaan naadloze overgangen tussen gras, ruigte, struiken en bos. Daar waar schapen bosranden en bossage mee begrazen wordt snoeiwerk voor een deel overbodig. Het intensief kappen en snoeien uit het verleden kan voor een groot deel achterwege blijven.

M.A. Oosthoek Landschapsbeheer werkt samen met Landschapsbeheer de Wassum, een bedrijf die jarenlange ervaring heeft met begrazing door schaapskuddes. Meer informatie over schapenbegrazing kunt u vinden op http://schapenbegrazing.nl

Voor meer informatie kunt op contact opnemen met ondergetekende.

Contactgegevens
M.A. Oosthoek
Rodenrijseweg 549
2651 AR Berkel en Rodenrijs

Tel: +31 6 22 37 94 25
info@maoosthoek.nl